FÖRETAGET

 

 

 AFFÄRSIDÉ 

 

 

 TJÄNSTER

 

 

 PRISER

 

 

 KONTAKT

 

 

 

 

" Att på konsultbasis hjälpa alla typer av företag att se över och samordna den skriftliga kommunikationen för att ge en positiv och rättvisande bild av verksamheten. Att dessutom arbeta med språkgranskning och skapande av texter för att säkerställa ett korrekt och enhetligt språk"

 

 

Mina tre ledord är:

 

Proffesionalism - att alltid se affärsnyttan för kunden och genomföra varje projekt utifrån dess specifika förutsättningar och möjligheter.

 

Personlighet - att arbeta tillsammans med kunden och ständigt stämma av målbilden för att uppnå bästa resultat. Att skapa en unik och personlig känsla i det färdiga arbetet.

 

Punktlighet - att hålla överenskomna tider och deadlines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt o Prick © 2008