FÖRETAGET

 

 

 AFFÄRSIDÉ

 

 

 TJÄNSTER

 

 

 PRISER

 

 

 KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

"TÄNK PÅ VAD DU SÄGER, TILL VEM, OCH PÅ VILKET SÄTT" 

(latinskt ordspråk) 

 

 

 

De flesta företag är idag medvetna om hur viktigt det är att samordna sin information och kommunikation för att få fram rätt budskap, men långt ifrån alla har tid eller möjlighet att arbeta aktivt med det. Arbetet innebär många saker, från stora till små, som alla förmedlar en bild av företaget. Det kan handla om stora saker som att samordna profil, image och identitet eller att ha en tilltalande hemsida. Det kan handla om mindre saker som att skriva manualer eller korrekturläsa texter, så att allt som lämnar företaget är språkligt korrekt.

 

Många företag har en informationsavdelning som sköter allt som rör information och kommunikation, men det räcker inte alltid till. Andra företag känner inte behov av en heltidsanställd person som skriver texter, läser korrektur eller redigerar, men de behöver ändå hjälp med dessa uppgifter. Då kan PUNKT o PRICK bli en samarbetspartner.   

 

 

 

 

Punkt o Prick © 2008